Short name: BAUMIT SERBIA
Address Smederevski Put 25K
Identification number: 20199776
Tax number: 104626374
Legal form: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Activity code: 2030 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Date of Establishment: 08. 09. 2006.
Broj zaposlenih: 32
Website: www.baumit.com
Email: r.hocchholdinger@wap.baumit.com
Phone: +381113475079
Fax: +381113474795