Quality Rating na osnovu javno dostupnih finanijskih izveštaja analizira bonitet preduzeća i dodeljuje ocene koje se kreću od najviše Q do najniže N. QRating metodologija za određivanje ocene kreditnog rejtinga poslovnog subjekta zasniva se na više kombinacija statističkih modela javno dostupnih informacija. Neki od glavnih parametara koji se koriste u analizama boniteta privrednog društva su: Delatnost, likvidnost, broj zaposlenih, imovina preduzeća, broj godina poslovanja preduzeća, dobit u proteklom periodu, prihodi u proteklom periodu, provera blokada računa, provera sudskih postupaka.

Jedna od inovativnih i jedinstvenih funkcija QRating platforme su "dostignuća" tj. piktogrami koji se dodeljuju poslovnim subjektima na osnovu ostvarenih rezultata u poslovanju u proteklom periodu. Oni predstavljaju slikovne simbole rezultata poslovanja preduzeća i kreirani su sa ciljem da celokupno poslovanje jedne firme bude predstavljeno u grafičkom obliku, a da najbitnije informacije budu istaknute kako bi budući potencijalni partneri preduzeća imali uvid u poslovanje privrednog subjekta na brz i jednostavan način.