Q - Najviša ocena kvaliteta
Bonitetna ocena "Q" koju dodelju bonitetna kuća QRating predstavlja najvišu ocenu kvaliteta rada kompanije u proteklom i budućem periodu. "Q" bonitetna ocena je dokaz da poslovni subjekt uspešno posluje bez blokada, redovno izmiruje svoje poslovne obaveze, ostvaruje stabilne prihode i posluje solventno. Poslovni subjekt sa ocenom "Q" se nagrađuje plaketom "POUZDAN PARTNER", koja simbolizuje pouzdanog i proverenog partnera u poslovanju.
R - Odličan bonitet
Ocena "R" je odlična bonitetna ocena, koju dobijaju isključivo kompanije sa stabilnim poslovanje i koje uredno izvršavaju sve svoje poslovne obaveze. Od najviše bonitetne ocene "Q" je razlikuje što se dodeljuje kompanijama koje su osnovane u proteklih 5 godina, ali jednako dobro posluju kao i privredni subjekti koji su ocenjeni sa "Q".
K - Dobar bonitet
Poslovni subjekti sa ocenom "K" posluje stabilno, a na ovu kreditnu ocenu utiče pravna forma preduzeća, broj zaposlenih, ostvareni promet i dobit u proteklom periodu, kao i broj godina poslovanja. Privredni subjekt se nalazi u stabilnoj zoni poslovanja.
G - Nezadovoljavajuća bonitetna ocena
Ocena "G" predstavlja povećan rizik za poslovanje kako preduzeću kome je dodeljena tako i njegovim potencijalnim poslovnim partnerima. Iako postoji mogućnost pozitivnog poslovanja u budućnosti, ova ocena predstavlja upozorenje potencijalnim partnerima.
N - Izuzetno veliki poslovni rizik. Nepouzdan partner
Preduzeće je tokom proteklom periodu jednom ili više puta imalo račun u blokadi, nije aktivno, ili je u procesu likvidacije i stečaja. Ne izvršava svoje poslovne obaveze na vreme i nije solventno.


Quality Rating sertifikat se dodeljuje poslovnim subjektima sa izvanrednim rezultatima i QRating ocenama Q i R tj. najvišim ocenama boniteta preduzeća. Postoje tri paketa QRating sertifikata, koji se razlikuju po pogodnostima koje preduzeće dobija, a to su REGULAR, GOLD i PLATINUM. Pored QRating plakete, preduzeće dobija i sertifkate na Srpskom i Internacionalnom obrascu, kao i brojne dodatne pogodnosti.

Posedovanje QRating sertifikata predstavlja priznanje uspešnog poslovanja vašeg preduzeća. QRating platforma pruža relevantne i proverene informacije, zasnovane na više kombinacija statističkih modela javno dostupnih informacija. Sertifikat predstavlja potvrdu dugogodišnjeg uspešnog i kvalitetnog rada firme dobitnika sertifikata, koji na taj način jačaju svoj ugled i reputaciju u poslovnom okrženju.