Skraćeni naziv: SANI OPTIK
Adresa Koče Kapetana 12
Matični broj: 7006853
Poreski broj: 100279643
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 3250 - Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Datum osnivanja: 31. 12. 2003.
Broj zaposlenih: 211
Web sajt: www.otooptik.co.rs
Email: otooptik@eunet.rs
Telefon: +381114440301
Fax: +381114442059