Skraćeni naziv: TENFORE
Adresa Dobračina 60
Matični broj: 17327852
Poreski broj: 101511791
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 6419 - Ostalo monetarno posredovanje
Datum osnivanja: 19. 01. 2001.
Broj zaposlenih: 39
Web sajt: www.tenfore.net
Email: apr@tenfore.net
Telefon: +381113334951
Fax: +381113340788