Skraćeni naziv: ŠAFRAN
Adresa Autoput 20
Matični broj: 17069993
Poreski broj: 100831909
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4642 - Trgovina na veliko odećom i obućom
Datum osnivanja: 12. 12. 1994.
Broj zaposlenih: 40
Web sajt: www.safran.rs
Email: office@safran.co.rs
Telefon: +381112013953
Fax: +381112013957