Skraćeni naziv: RADULOVIĆ
Adresa Dragoslava Srejovića bb
Matični broj: 7486626
Poreski broj: 100124126
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4520 - Održavanje i popravka motornih vozila
Datum osnivanja: 26. 02. 1990.
Broj zaposlenih: 39
Web sajt: www.radulovic-group.com
Email: office@radulovic-group.com
Telefon: +381112080180
Fax: +381113290353