Skraćeni naziv: MCKINSEY & COMPANY
Adresa Mutapova 7, Beograd
Matični broj: 21218804
Poreski broj: 109658131
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Datum osnivanja: 17. 08. 2016.
Broj zaposlenih: 14