Skraćeni naziv: KOTEX-PROMET
Adresa Savića Mlin 16
Matični broj: 6936016
Poreski broj: 101961309
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4624 - Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
Datum osnivanja: 24. 12. 1993.
Broj zaposlenih: 38
Web sajt: www.kotex-promet.com
Email: kotex-promet@open.telekom.rs
Telefon: +381118231163
Fax: +381118231163