Skraćeni naziv: JONI KOMERC
Adresa III Oktobar 103
Matični broj: 20076054
Poreski broj: 104033878
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4941 - Drumski prevoz tereta
Datum osnivanja: 29. 08. 2005.
Broj zaposlenih: 51
Telefon: +38163381281