Skraćeni naziv: HANSEN
Adresa Ravnogorska 36
Matični broj: 21172464
Poreski broj: 109383654
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4299 - Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Datum osnivanja: 19. 02. 2016.
Broj zaposlenih: 50
Email: vestaagencija93@gmail.com
Telefon: +381113347576
Fax: +381118725503