Skraćeni naziv: EX BC
Adresa Nikolaja Hartviga 32
Matični broj: 20055413
Poreski broj: 103937784
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Datum osnivanja: 27. 06. 2005.
Broj zaposlenih: 75
Email: info@exbc.rs
Telefon: +38121547638