Skraćeni naziv: EMOTION PRODUCTION
Adresa Terazije 43
Matični broj: 17459201
Poreski broj: 102710923
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Datum osnivanja: 14. 01. 2003.
Broj zaposlenih: 5
Web sajt: www.emotion.rs
Email: ivanus@emotion.rs
Telefon: +381113239771
Fax: +381113056980