Skraćeni naziv: DS SMITH INOS PAPIR SERVIS
Adresa Milorada Jovanovića 14
Matični broj: 7060343
Poreski broj: 101016061
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Datum osnivanja: 16. 05. 1997.
Broj zaposlenih: 47
Web sajt: www.dssmith.com
Email: inospap@net.rs
Telefon: +381112541880
Fax: +381116542066