Skraćeni naziv: DAMI
Adresa Karlovačka 39
Matični broj: 20450550
Poreski broj: 105739564
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 4222 - Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
Datum osnivanja: 19. 08. 2008.
Broj zaposlenih: 40
Email: damizemun@gmail.com
Telefon: +381112109963