Skraćeni naziv: OGRANAK PRIJEDORPUTEVI B BEOGRAD
Adresa Kosovska 17
Matični broj: 29503575
Poreski broj: 108085398
Pravni oblik: Ogranak stranog pravnog lica
Šifra delatnosti: 4211 - Izgradnja puteva i autoputeva
Datum osnivanja: 24. 05. 2013.
Broj zaposlenih: 98
Telefon: +381113348057