Skraćeni naziv: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Adresa Balkanska 13, Beograd (Stari grad)
Matični broj: 20053658
Poreski broj: 103920327
Pravni oblik: Javno preduzeće
Šifra delatnosti: 3514 - Trgovina električnom energijom
Datum osnivanja: 01. 07. 2005.
Broj zaposlenih: 26485
Web sajt: www.eps.rs
Email: izgradnja@elis.eps.co.rs
Telefon: +381112024600
Fax: +381112024643