Skraćeni naziv: AUSTRIAN AIRLINES AG
Adresa Terazije 3
Matični broj: 29500479
Poreski broj: 105338178
Pravni oblik: Ogranak stranog pravnog lica
Šifra delatnosti: 5110 - Vazdušni prevoz putnika
Datum osnivanja: 10. 12. 2007.
Broj zaposlenih: 5
Web sajt: www.austrian.com
Email: officebelgrade@austrian.com
Telefon: +381112097145
Fax: +381112286272