Short name: EXTREME
Address Salvadora Aljendea 33, Beograd
Identification number: 17195875
Tax number: 101727796
Legal form: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Activity code: 4651 - Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
Date of Establishment: 06. 04. 1998.
Broj zaposlenih: 40
Website: www.extreme.rs
Email: office@extreme.rs
Phone: +381113836941
Fax: +381113836942